หน้าแรกศึกษาดูงาน ณ ช่อง 3

โพสต์18 เม.ย. 2561 05:17โดยDida SAU   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2561 20:42 ]

จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 อ.อรสา  สภาพพงษ์  พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ กทม.รางวัลการประกวดแผนธุรกิจ อันดับที่ 3

โพสต์18 เม.ย. 2561 04:48โดยDida SAU

จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ดร.ศิริมา  ตันติธำรงวุฒิ ติวการเขียนแผนธุรกิจ


มหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2559 01:34โดยSumana Sukaphan

อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กำลังอยู่ในมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559
เป็นการทำงานที่ขยันขันแข็งมาก อย่างนี้ต้องได้คะแนนเต็ม
อาจารย์อรสา สภาพพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และทีมงาน ขอบันทึกภาพสวย ๆ ก่อนเริ่มงาน


ดร.อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน เลขานุการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และทีมงาน ขอพักรับประทานอาหารว่างสักหน่อยโครงการพี่ชวนน้อง

โพสต์8 ก.ค. 2559 23:57โดยSumana Sukaphan


ขอเชิญชวนเข้าชมประมวลภาพการศึกษาดูงานต่างประเทศ

โพสต์20 พ.ค. 2558 09:58โดยSumana Sukaphan


ขอเชิญชวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

ดูประมวลภาพการศึกษาดูงานในต่างประเทศของ

คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

ภาพเก็บตกกิจกรรม

โพสต์15 เม.ย. 2558 16:51โดยSumana Sukaphan
 
 
 

 
 

 

เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่งานด้าน HR

โพสต์10 เม.ย. 2558 02:55โดยSumana Sukaphan   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2558 06:25 ]

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่งานด้าน HR

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 .

ณ ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดีสามารถ กดลิงค์ ได้เลยนะคะ

การประชุมวาระเร่งด่วนของสาขา

โพสต์26 มี.ค. 2558 00:24โดยSumana Sukaphan

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ
อันได้แก่ การแต่งหนังสือหรือตำรา / การเขียนบทความ และงานวิจัย โดยมีการประชุมกันใน
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3  อาคาร
สำนักอธิการบดี


พานักศึกษาดูงานช่อง 3

โพสต์23 มี.ค. 2558 02:21โดยSumana Sukaphan   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2558 03:02 ]

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ 
ในรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"
โดยการนำของ อาจารย์อรสา  สภาพพงษ์

วิดีโอ YouTubeดูแลการโพสต์โดย อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์


1-9 of 9