มหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์9 ก.ค. 2559 01:34โดยSumana Sukaphan
อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กำลังอยู่ในมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559
เป็นการทำงานที่ขยันขันแข็งมาก อย่างนี้ต้องได้คะแนนเต็ม
อาจารย์อรสา สภาพพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และทีมงาน ขอบันทึกภาพสวย ๆ ก่อนเริ่มงาน


ดร.อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน เลขานุการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และทีมงาน ขอพักรับประทานอาหารว่างสักหน่อยComments