การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โพสต์21 พ.ค. 2558 09:04โดยSumana Sukaphan

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหาารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตลอดปีการศึกษา 2556

ณ ชุมชนวัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯComments