ผลงานนักศึกษาผลงานของนักศึกษาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 524217 การบริหารความรู้ (อาจารย์สุมนา สุขพันธ์)
เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ด้วยคลิปวิดีโอ 
โดยมีการโหวตคลิปวิดีโอที่ดีที่สุดในมุมมองของเพื่อนร่วมห้อง

คะแนนเป็นอันดับที่ 1

วิดีโอ YouTube


 
คะแนนเป็นอันดับที่ 2

วิดีโอ YouTubeคะแนนเป็นอันดับที่ 3

วิดีโอ YouTube

Comments