ผลงานนักศึกษา


=============================
ผลงานของนักศึกษาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 524107 การประเมินการปฏิบัติงาน 
(อาจารย์สุมนา สุขพันธ์)
เป็นการนำเสนอรายงานด้วยคลิปวิดีโอ
ผ่านการอัปโหลดลง youtube
=============================

THE BEST แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน (Version 2)

วิดีโอ YouTubeความนิยมและพฤติกรรมของคนดื่มกาแฟ

วิดีโอ YouTubeตลาดน้ำหนองพะอง ทีมงาน มออ. Version2

วิดีโอ YouTubeFIVE G ความนิยมและพฤติกรรมการเติมน้ำมัน V.2

วิดีโอ YouTube
==============================
ผลงานของนักศึกษาจากการเรียนการสอน
ในรายวิชา 524217 การบริหารความรู้ 
(อาจารย์สุมนา สุขพันธ์)
เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ด้วยคลิปวิดีโอ โดยมีการ
โหวตคลิปวิดีโอที่ดีที่สุดในมุมมองของเพื่อนร่วมห้อง
==============================

คะแนนเป็นอันดับที่ 1

วิดีโอ YouTube


 

คะแนนเป็นอันดับที่ 2

วิดีโอ YouTube
คะแนนเป็นอันดับที่ 3

วิดีโอ YouTube

Comments