กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2560
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ 2560

โครงการเสริมทักษะปฏิบัติเทคโนโลยีสู่เส้นทางวิชาชีพ
Bio Soft : Operating on Web

กิจกรรม ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 มี.ค. 2561 03:54โดยDida SAU   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 04:27 ]ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 

รับขวัญหลานย่า


รับน้องสาขา

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โพสต์11 ก.ค. 2559 19:36โดยSumana Sukaphan

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โครงการมีระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2559
โดยมีการบริการวิชาการและจัดกิจกรรม รวมถึงมอบของที่ระลึกให้แก่สามเณรในโครงการ


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

โพสต์8 ก.ค. 2559 23:49โดยPiyaporn Simainam   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 00:02 ]

โครงการพี่ชวนน้อง

โพสต์8 ก.ค. 2559 23:08โดยPiyaporn Simainam   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 23:56 โดย Sumana Sukaphan ]


ประมวลภาพเก็บตกกิจกรรม

โพสต์15 เม.ย. 2558 16:55โดยSumana Sukaphan
กิจกรรมกีฬาไทรทองเกมส์ 2557

โพสต์26 มี.ค. 2558 00:30โดยSumana Sukaphan

ในช่วงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2558 
เป็นช่วงของกิจกรรมกีฬาไทรทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย
และมีคณาจารย์ของสาขาวิชาเฝ้าเป็นกำลังใจให้ข้างสนามค่ะ

 

 


 

1-10 of 13