กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โพสต์11 ก.ค. 2559 19:36โดยSumana Sukaphan
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โครงการมีระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2559
โดยมีการบริการวิชาการและจัดกิจกรรม รวมถึงมอบของที่ระลึกให้แก่สามเณรในโครงการ


Comments