รวมคลิปวิดีโอ

กิจกรรมประกอบการเรียนของศิษย์เก่า

โพสต์15 เม.ย. 2558 18:28โดยSumana Sukaphan   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2558 18:44 ]

ภาพกิจกรรมประกอบการเรียนวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (สมุทรสาคร)
โดยปัจจุบัน นักศึกษากลุ่มนี้เป็น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สำเร็จการศึกษาในภาค 1/2557

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


ย้อนอดีต...แล้วก็คิดถึงนะคะ...เรารอคุณอยู่
ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ที่กำลังจะมาถึงค่ะ

SAUกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดไผ่เลี้ยง

โพสต์15 เม.ย. 2558 18:18โดยSumana Sukaphan

SAUกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดไผ่เลี้ยง
ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิดีโอ YouTube


น่ารักมากค่ะ ทั้งการทำความดีและการทำคลิปเก๋ ๆ แบบนี้
...ขอปรบมือให้ดัง ๆ เลยค่ะ ...

รวมคลิปการนำเสนอด้วยสถานการณ์จำลอง

โพสต์15 เม.ย. 2558 17:53โดยSumana Sukaphan   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2558 18:06 ]

การนำเสนอรายงานในรายวิชา 524108 พนักงานสัมพันธ์
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation)
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

แนะนำเมนู "รวมคลิปวิดีโอ"

โพสต์15 เม.ย. 2558 17:23โดยSumana Sukaphan

สำหรับเมนู "รวมคลิปวิดีโอ" นี้ Admin ได้มีแนวทางที่จะรวบรวมและนำเสนอคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ กิจกรรมของสาขาวิชา  รูปแบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่อัดเป็นวิดีโอไว้เพื่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ รวมถึงคลิปวิดีโอที่สำคัญ ๆ ...Admin ยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือหากท่านใดจะนำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องลงในเมนูนี้ก็ยินดีนะคะ

1-4 of 4