แนะนำเมนู "รวมคลิปวิดีโอ"

โพสต์15 เม.ย. 2558 17:23โดยSumana Sukaphan
สำหรับเมนู "รวมคลิปวิดีโอ" นี้ Admin ได้มีแนวทางที่จะรวบรวมและนำเสนอคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ กิจกรรมของสาขาวิชา  รูปแบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่อัดเป็นวิดีโอไว้เพื่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ รวมถึงคลิปวิดีโอที่สำคัญ ๆ ...Admin ยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือหากท่านใดจะนำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องลงในเมนูนี้ก็ยินดีนะคะ

Comments