รวมคลิปการนำเสนอด้วยสถานการณ์จำลอง

โพสต์15 เม.ย. 2558 17:53โดยSumana Sukaphan   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2558 18:06 ]
การนำเสนอรายงานในรายวิชา 524108 พนักงานสัมพันธ์
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation)
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

Comments